رای به سایت :
324
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه شهید محلاتی
ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی
شنبه 04 خرداد 1398 -

اردوی یاوران ولایت برگزار شد
'گزارش تصویری/
اردوی یاوران ولایت برگزار شد
    تاریخ› دوشنبه 23 شهريور 1394 - 16:45

اردوی یاوران ولایت به همت بسیج دانش آموزی برادر ناحیه شهید محلاتی برگزار شد.

اردوی یاوران ولایت
اردوی یاوران ولایت
    تاریخ› دوشنبه 23 شهريور 1394 - 16:40

اردوی طرح یاوران ولایت با حضور مناطق 22 گانه شهر تهران برگزار شد

اردوی طرح یاوران ولایت برگزار شد
گزارش تصویری/4
اردوی طرح یاوران ولایت برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 04 شهريور 1394 - 20:26

اردوی زیارتی و آموزشی یاوران ولایت مشهد مقدس مرداد و شهریور94 برگزار شد

اردوی طرح یاوران ولایت برگزار شد
گزارش تصویری/3
اردوی طرح یاوران ولایت برگزار شد
    تاریخ› چهارشنبه 04 شهريور 1394 - 19:54

اردوی زیارتی و آموزشی یاوران ولایت مشهد مقدس مرداد و شهریور94 برگزار شد.

اردوی طرح یاوران ولایت برگزار شد
گزارش تصویری/2
اردوی طرح یاوران ولایت برگزار شد
    تاریخ› یکشنبه 01 شهريور 1394 - 21:31

اردوی زیارتی و آموزشی یاوران ولایت مشهد مقدس مرداد و شهریور94 برگزار شد.

اردوی طرح یاوران ولایت/گزارش تصویری
اردوی طرح یاوران ولایت/گزارش تصویری
    تاریخ› یکشنبه 01 شهريور 1394 - 20:28

اردوی زیارتی و آموزشی یاوران ولایت مشهد مقدس مرداد و شهریور94

حضور گروه چهارم مدارس در میدان تیر
حضور گروه چهارم مدارس در میدان تیر
    تاریخ› شنبه 16 اسفند 1393 - 18:26

ادامه حضور دانش آموزان بسیجی در دوره مقدماتی بسیج

حضور دانش آموزان در اردوی عملی آمادگی دفاعی
حضور دانش آموزان در اردوی عملی آمادگی دفاعی
    تاریخ› پنجشنبه 14 اسفند 1393 - 20:29

دانش آموزان منطقه 14 در اردوی عملی آمادگی دفاعی (میدان تیر) شرکت کردند.

برگزاری اردوی عملی درس آمادگی دفاعی(میدان تیر)
برگزاری اردوی عملی درس آمادگی دفاعی(میدان تیر)
    تاریخ› چهارشنبه 13 اسفند 1393 - 11:30

اردوی عملی درس آمادگی دفاعی (میدان تیر) با حضور پر شور بسیجیان دانش آموز برگزار شد.

بازدید معاون آموزش ابتدایی شهر تهران از منطقه 14
بازدید معاون آموزش ابتدایی شهر تهران از منطقه 14
    تاریخ› شنبه 04 بهمن 1393 - 18:46

استفاده از روش های تدریس فعال، خلاق و تلاش در افزایش توان علمی و مهارت های حرفه ای معلم

RSS