رای به سایت :
324
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه شهید محلاتی
ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی
سه شنبه 22 آبان 1397 -
بازدید کاروان راهیان نور دانش آموزی از نمایشگاه یاد یاران دوکوهه
بازدید کاروان راهیان نور دانش آموزی از نمایشگاه یاد یاران دوکوهه

کاروان راهیان نور دانش آموزی برادر در دومین روز از سفر خود به مناطق عملیاتی جنوب از نمایشگاه یاد یاران دوکوهه بازدید به عمل آوردند.
calendar
تاریخ : 1396/11/03 - 16:59
0
محبوب  
رای به خبر :