رای به سایت :
324
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه شهید محلاتی
ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی
جمعه 03 اسفند 1397 -
بازدید کاروان راهیان نور دانش آموزی از مناطق عملیاتی شرهانی و هویزه
بازدید کاروان راهیان نور دانش آموزی از مناطق عملیاتی شرهانی و هویزه

کاروان راهیان نور دانش آموزی برادر در چهارمین روز از سفر خود به مناطق عملیاتی جنوب از مناطق عملیاتی شرهانی و هویزه بازدید به عمل آوردند.
calendar
تاریخ : 1396/11/06 - 00:43
1
محبوب  
رای به خبر :