رای به سایت :
324
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی برادران ناحیه شهید محلاتی
ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی
پنجشنبه 04 بهمن 1397 -
تلاش شبانه روزی نیروهای پشتیبانی
تلاش شبانه روزی نیروهای پشتیبانی

حضور پر شور نیروهای پشتیبانی ،ضامن بهتر برگزار شدن این اردو میباشد
calendar
تاریخ : 1396/11/06 - 01:13
1
محبوب  
رای به خبر :