رای به سایت :
56
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه شهید محلاتی
ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی
دوشنبه 28 اسفند 1396 -
دومین اردوی جهادی
گزارش تصویری/

دومین اردوی جهادی

جهادگران حوزه بسیج دانش آموزی خواهر در دومین اردوی جهادی لواسانات شرکت کردند.
calendar
تاریخ : 1396/05/21 - 14:31
1
محبوب  
رای به خبر :