رای به سایت :
57
محبوب
حوزه بسیج دانش آموزی خواهران ناحیه شهید محلاتی
ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی
یکشنبه 05 خرداد 1398 -
دیدار فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی با خانواده شهید احمد نجفی مهیاری
دیدار فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی با خانواده شهید احمد نجفی مهیاری

فرمانده حوزه بسیج دانش آموزی با مادر شهید احمد نجفی مهیاری به همراه جمعی از اعضای مجموعه دیدار نمود.
calendar
تاریخ : 1397/01/15 - 12:52
0
محبوب  
رای به خبر :