رای به سایت :
1768
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

سلام برحضرت محبت
سلام برحضرت محبت

وفات جانگدازومظلومانه اشرف مخلوقات خاتم الانبیاء محمدبن عبدالله(ص)تسلیت باد.

پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی 1397/08/17
 مظلوم کوچه های غریب مدینه ای حسن جان
مظلوم کوچه های غریب مدینه ای حسن جان

تاکربلای حسین مانده چندسالی،امادرمدینه کربلایی دیگربرپاشده است.

پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی 1397/08/16
یوم الله۱۳آبان گرامی باد
یوم الله۱۳آبان گرامی باد

سیزدهم آبان روزملی مبارزه بااستکبارجهانی گرامی باد.

پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی 1397/08/13
یوم الله۱۳آبان گرامی باد
یوم الله۱۳آبان گرامی باد

۱۳آبان تسخیرلانه جاسوسی روزملی مبارزه بااستکبارجهانی روزدانش آموزگرامی باد.

پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی 1397/08/11
شهیدفهمیده حاصل تربیت صحیح اسلامی است
شهیدفهمیده حاصل تربیت صحیح اسلامی است

هشتم آبان سالروزشهادت حسین فهمیده وروزنوجوان وبسیج دانش آموزی گرامی باد.

پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی 1397/08/09
پیاده روی جاماندگان کربلا درتهران
پیاده روی جاماندگان کربلا درتهران

پیاده روی اربعین حسینی بزرگترین اجتماع درجهان اسلام به حساب می آید.

پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی 1397/08/09
اربعین حسینی درکربلامصداقی ازاهمیت قیام امام حسین(ع)است
اربعین حسینی درکربلامصداقی ازاهمیت قیام امام حسین(ع)است

اربعین تجلی عشق مسلمانان به سروروسالارشهیدان امام حسین(ع)است.

پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی 1397/08/08
ای غریب شهرمدینه جانم حسن
ای غریب شهرمدینه جانم حسن

شهادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی(ع)تسلیت باد.

پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی 1397/07/27
غذانعمتی برای همه بشریت
غذانعمتی برای همه بشریت

غذاوآب ازنیازهای اولیه هرانسان است.

پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی 1397/07/25
روزپیونداولیا ومربیان پیوندی میان خانه ی اول وخانه ی دوم
روزپیونداولیا ومربیان پیوندی میان خانه ی اول وخانه ی دوم

مدرسه جامعه کوچکی است که جامعه بزرگ فرداازقلب آن میروید.

پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی 1397/07/24
روزروشن ترین دل هااست آنهاکه بادل هاشان می بینند
روزروشن ترین دل هااست آنهاکه بادل هاشان می بینند

روزنابینایان وعصای سفیدرابه همه ی روشن دلان جهان تبریک می گویم.

پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی 1397/07/24
رقیه جان شهادتت مبارک
رقیه جان شهادتت مبارک

درنام رقیه فاطمه پنهان است،ازاین دویکی جان ویکی جانان است.

پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی 1397/07/24

1 2 3 4... 74