رای به سایت :
1755
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی
شنبه 31 شهريور 1397 -
فتح خرمشهر فتح در تاریخ این کشور خواهد ماند
مقام معظم رهبری:

فتح خرمشهر فتح در تاریخ این کشور خواهد ماند

سوم خردادسالروز فتح خرمشهر روز مقاومت و پیروزی گرامی باد.
calendar
تاریخ : 1397/03/02 - 09:45
0
محبوب  
رای به خبر :