رای به سایت :
39
محبوب
حوزه 311 امام جعفر صادق (ع)
ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی
شنبه 04 خرداد 1398 -
امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است
مقام معظم رهبری :

امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است

امروز اولویت اصلی کشور مقابله با جنگ نرم دشمن است
calendar
تاریخ : 1396/12/05 - 14:35
0
محبوب  
رای به خبر :