رای به سایت :
281
محبوب
حوزه 312 طوبی
ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی
سه شنبه 29 اسفند 1396 -
سنجش قرآنی ازسرگروهای صالحین پایگاه های تابعه حوزه312صورت گرفت
سنجش قرآنی ازسرگروهای صالحین پایگاه های تابعه حوزه312صورت گرفت

سنجش قرآنی ازسرگروهای صالحین پایگاه های تابعه حوزه312شنبه 27خرداد96درحوزه طوبی انجام شد.
calendar
تاریخ : 1396/03/29 - 01:59
1
محبوب  
رای به خبر :

به گزارش قسم از حوزه 312 طوبی  ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،سنجش قرآنی ازسرگروهای صالحین پایگاه های تابعه حوزه312سنبه27خرداد96درحوزه طوبی صورت گرفت.

به همت واحدقرآن وعترت حوزه، ازسرگروه های صالحین پایگاه هاسنجش قرآنی به عمل آمد،دراین سنجش میزان تسلط سرگروه ها ازقرائت ومفاهیم قرآنی موردبررسی قرارگرفت. 


انتهای پیام /