رای به سایت :
574
محبوب
حوزه 316 حضرت رباب (س)
ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 -
سرکشی از حلقات صالحین پایگاه ریحانه حوزه 316 حضرت رباب (س)
سرکشی از حلقات صالحین پایگاه ریحانه حوزه 316 حضرت رباب (س)

سرکشی از حلقات صالحین پایگاه ریحانه روز چهارشنبه توسط مسئول تربیت و آ موزش حوزه 316 انجام شد.
calendar
تاریخ : 1396/07/01 - 12:29
4
محبوب  
رای به خبر :