رای به سایت :
1601
محبوب
ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی
یکشنبه 28 آبان 1396 -
اهدا جهیزیه به خانواده‌های نیازمند توسط ناحیه شهید محلاتی
گزارش تصویری1/

اهدا جهیزیه به خانواده‌های نیازمند توسط ناحیه شهید محلاتی

به همت معاونت بسیج سازندگی ناحیه شهید محلاتی بارگیری جهزیه به خانواده های مستمند و محروم منطقه دارالمومنین تهران توسط بسیجیان ناحیه شهید محلاتی انجام شد.
calendar
تاریخ : 1395/10/06 - 16:35
3
محبوب  
رای به خبر :