پایگاه مقاومت بسیج شهید علی صیاد شیرازی
 
چهارشنبه 04 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
1153
محبوب

خسوف یاماه گرفتگی
خسوف یاماه گرفتگی
    تاریخ› دوشنبه 06 مهر 1394 - 12:24

ششم مهر ماه،ماه گرفتگی کامل در آسمان ایران رخ داد.

خسوف
خسوف
    تاریخ› دوشنبه 06 مهر 1394 - 12:01

خسوخ یا ماه گرفتگی چیست؟

جلسه آگاه سازی حفاظتی
جلسه آگاه سازی حفاظتی
    تاریخ› یکشنبه 21 دي 1393 - 16:55

شامگاه این هفته پایگاه شهید صیاد شیرازی با جلسه آگاه سازی حفاظتی همراه بود.

RSS