پایگاه مقاومت بسیج فریده
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
923
محبوب

شهید عباسعلی رضایی

تاریخ شهادت:  
محل شهادت:  مهاباد

نحوه شهادت: در تپه های شهید فرجی مهاباد در درگیری با ضد انقلاب ها به شهادت رسید.

قطعه: 26