پایگاه مقاومت بسیج فریده
 
پنجشنبه 02 اسفند 1397 -

رای به سایت :
923
محبوب

تمام پیشرفت هایمان محصول دوران جنگ است
مصاحبه:/
تمام پیشرفت هایمان محصول دوران جنگ است
    تاریخ› چهارشنبه 25 شهريور 1394 - 08:09

تمام افتخارم تربیت سربازانی قوی و تنومند برای رهبرم می باشد.

استخر تفریحی
مژده مژده
استخر تفریحی
    تاریخ› چهارشنبه 06 خرداد 1394 - 22:31

استخر پورزند به مناسبت اعیاد شعبانیه آموزش شنا به

سعید فخاری رکورددار روپایی جهان
درود بر ایران و ایرانی
سعید فخاری رکورددار روپایی جهان
    تاریخ› سه شنبه 18 فروردين 1394 - 19:11

سعید فخاری رکورد روپایی جهان را شکسته و در کتاب گینس به ثبت رسانده است.

مسابقه طناب کشی
مسابقه طناب کشی
    تاریخ› سه شنبه 14 بهمن 1393 - 17:14

مسابقه طناب کشی در پایگاه فریده برگزار شد.

مسابقه طناب زنی
مسابقه طناب زنی
    تاریخ› پنجشنبه 11 دي 1348 - 07:00

مسابقه طناب زنی در پایگاه فریده برگزار شد.

RSS