پایگاه مقاومت بسیج فریده
 
پنجشنبه 02 اسفند 1397 -

رای به سایت :
923
محبوب
معرفی پایگاه : پایگاه مقاومت بسیج فریده

توضيحات:  پایگاه مقاومت بسیج فریده،سالیان متوالیست که در عرصه تربیت بسیجیان این آب و خاک فعالیت میکند. این پایگاه دارای کادر مجرب و کارازموده ای است. تعداد جذب و سازماندهی پایگاه با توجه به جمعیت تحت پوشش،در حال حاضر تعداد اعضای فعال 395 و تعداد اعضای عادی 409 نفر میباشد.