تاریخ : یکشنبه 01 بهمن 11:49
کد خبر : 644426
سرویس خبری : دولت
 

مشت محکمی بر دهان فتنه گران

پوستر/

مشت محکمی بر دهان فتنه گران

حضور پر شور مردم در اعتراض با آشوبهای خیابانیسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ