تاریخ : شنبه 23 دي 19:29
کد خبر : 639635
سرویس خبری : پوستر
 

اجازه دخالت نمی دهیم . . .

گرافیک/

اجازه دخالت نمی دهیم . . .

به مشکلات اعتراض داریم، به بیکاری و گرانی اعتراض داریم اما با دخالت هر بیگانه ای در امور کشورمان مخالفیم.

برای دریافت پوستر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنیدسامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ