پایگاه مقاومت بسیج شهیده کبری ارجلو
 
پنجشنبه 02 اسفند 1397 -

رای به سایت :
176
محبوب

برگزاری کارگاه دوم آموزش فرزند پروری در پایگاه ارجلو
برگزاری کارگاه دوم آموزش فرزند پروری در پایگاه ارجلو
    تاریخ› دوشنبه 16 شهريور 1394 - 22:46

باحضوربانوان بسیجی پایگاه ارجلو کارگاه آموزش فرزندپروری برگزارشد.

برگزاری دوره آموزشی تاج ژله ای در طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت ارجلو
برگزاری دوره آموزشی تاج ژله ای در طرح جوانه های صالحین پایگاه مقاومت ارجلو
    تاریخ› شنبه 31 مرداد 1394 - 21:23

کلاس آموزش تاج ژله ای در پایگاه ارجلو برگزارشد.

برگزاری دوره آموزشی شمع سازی در پایگاه ارجلو در قالب طرح جوانه های صالحین
برگزاری دوره آموزشی شمع سازی در پایگاه ارجلو در قالب طرح جوانه های صالحین
    تاریخ› چهارشنبه 28 مرداد 1394 - 23:13

دوره آموزشی شمع سازی در قالب طرح جوانه های صالحین در پایگاه ارجلو برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی گل کریستال در پایگاه ارجلو در قالب طرح جوانه های صالحین
برگزاری دوره آموزشی گل کریستال در پایگاه ارجلو در قالب طرح جوانه های صالحین
    تاریخ› چهارشنبه 28 مرداد 1394 - 23:02

دوره آموزشی گل کریستال در پایگاه ارجلو در قالب طرح جوانه های صالحین برگزار می شود.

برگزاری دوره آموزشی ژله تزریقی در پایگاه ارجلودر قالب طرح جوانه های صالحین
برگزاری دوره آموزشی ژله تزریقی در پایگاه ارجلودر قالب طرح جوانه های صالحین
    تاریخ› چهارشنبه 28 مرداد 1394 - 22:47

دوره آموزشی ژله تزریقی در پایگاه ارجلو در قالب طرح جوانه های صالحین برگزار شد.

آموزش تایپ ده انگشتی درطرح جوانه های صالحین پایگاه ارجلو
آموزش تایپ ده انگشتی درطرح جوانه های صالحین پایگاه ارجلو
    تاریخ› یکشنبه 25 مرداد 1394 - 23:20

تایپ ده انگشتی درطرح جوانه های صالحین پایگاه ارجلو آموزش داده می شود.

آموزش نقاشی ویژه کودکان در طرح جوانه های صالحین در پایگاه ارجلو
آموزش نقاشی ویژه کودکان در طرح جوانه های صالحین در پایگاه ارجلو
    تاریخ› یکشنبه 25 مرداد 1394 - 23:08

کلاس آموزش طراحی و نقاشی در پایگاه ارجلو برگزار می شود.

برگزاری دوره آموزشی قالیبافی سنتی درپایگاه مقاومت ارجلودرقالب جوانه های صالحین
برگزاری دوره آموزشی قالیبافی سنتی درپایگاه مقاومت ارجلودرقالب جوانه های صالحین
    تاریخ› شنبه 24 مرداد 1394 - 16:27

دوره آموزشی قالیبافی سنتی درپایگاه مقاومت ارجلودرقالب جوانه های صالحین درحال برگزاری است.

تشکیل حلقه صالحین شهیدعباسی در دربندبا موضوع امربه معروف ونهی ازمنکر
تشکیل حلقه صالحین شهیدعباسی در دربندبا موضوع امربه معروف ونهی ازمنکر
    تاریخ› یکشنبه 18 مرداد 1394 - 23:02

حلقه صالحین شهیدعباسی در دربند تشکیل شد.

RSS