پایگاه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل(ع)
 
دوشنبه 29 بهمن 1397 -

رای به سایت :
11
محبوب

اردوی نظامی-فرهنگی-اموزشی پینت بال پایگاه بسیج مسجد مسلم بن عقیل ع
در قالب آموزش نیروهای گردان برگزار گردید
اردوی نظامی-فرهنگی-اموزشی پینت بال پایگاه بسیج مسجد مسلم بن عقیل ع
    تاریخ› یکشنبه 01 شهريور 1394 - 06:40

اردوی نظامی -فرهنگی - اموزشی پینت بال برگزار شد.

RSS