پایگاه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل(ع)
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
11
محبوب

اردوی نظامی-فرهنگی-اموزشی پینت بال پایگاه بسیج مسجد مسلم بن عقیل ع
در قالب آموزش نیروهای گردان برگزار گردید
اردوی نظامی-فرهنگی-اموزشی پینت بال پایگاه بسیج مسجد مسلم بن عقیل ع
    تاریخ› یکشنبه 01 شهريور 1394 - 02:10

اردوی نظامی -فرهنگی - اموزشی پینت بال برگزار شد.

اردوی تفریحی نوجوانان پایگاه بسیج مسجد مسلم بن عقیل ع به شهرستان بهشهر استان مازندارن
در قالب اردوی صالحین برگزار گردید
اردوی تفریحی نوجوانان پایگاه بسیج مسجد مسلم بن عقیل ع به شهرستان بهشهر استان مازندارن
    تاریخ› پنجشنبه 29 مرداد 1394 - 20:50

اردوی سه روزه نوجوانان به بهشهر صورت گرفت.

RSS