پایگاه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل(ع)
 
پنجشنبه 02 اسفند 1397 -

رای به سایت :
11
محبوب
هیئت محبان الحسین (ع)
هیئت محبان الحسین (ع)

هیئت محبان الحسین (ع) به مناسبت شهادت امام رضا (ع) برگزار شد.

1397/08/17 17:50
هیئت محبان الحسین (ع)
هیئت محبان الحسین (ع)

هیئت محبان الحسین (ع) برگزار شد.

1397/07/19 16:10
هیئت محبان الحسین (ع)
هیئت محبان الحسین (ع)

هیئت محبان الجسین (ع) برگزار شد.

1397/01/24 00:10
هیئت محبان الحسین (ع)
هیئت محبان الحسین (ع)

هیئت محبان الحسین (ع) به مناسبت یاد شهید عبدالهی برگزار شد.

1396/10/25 03:25
هیئت محبان الحسین (ع)
هیئت محبان الحسین (ع)

هیئت محبان الحسین (ع) به مناسبت 6 سالگرد حاج اقا ایمانی برگزار شد.

1396/06/03 22:16
هیئت محبان الحسین (ع)
هیئت محبان الحسین (ع)

هیئت محبان الحسین (ع) بسیج مسجد مسلم بن عقیل (ع) به مناسبت وفات حضرت زینب (ص) برگزار شد.

1396/01/25 21:45
هیئت محبان الحسین (ع)
هیئت محبان الحسین (ع)

هیئت محبان الحسین (ع) بسیج مسجد مسلم بن عقیل (ع) به مناسبت سومین سالگرد مرحوم حاج اقا دهقانی منش برگزار شد.

1395/11/30 22:49
هیئت محبان الحسین (ع)
هیئت محبان الحسین (ع)

هیئت محبان الحسین (ع) بسیج مسجدمسلم بن عقیل (ع) به مناسبت سالگرد شهیدان رحیمی برگزار شد.

1395/07/30 21:07
تاسوعای حسینی
تاسوعای حسینی

مراسم عزاداری و سوگواری تاسوعای حسینی در مسجد مسلم بن عقیل (ع) برگزار شد.

1395/07/20 21:46
مراسم عزاداری و سینه زنی در مسجد مسلم بن عقیل (ع).
مراسم عزاداری و سینه زنی در مسجد مسلم بن عقیل (ع).

مراسم عزاداری و سینه زنی به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) در مسجد مسلم بن عقیل (ع) برگزار شد.

1394/12/23 16:30
هیئت محبان الحسین (ع).
هیئت محبان الحسین (ع).

اخرین هیئت محبان الحسین (ع) بسیج مسجد مسلم بن عقیل (ع) در سال 1394 به مناسبت ایام فاطمیه (س) و یادبود شهیدهاشمی در پایگاه برگزار شد.

1394/12/21 15:08
هیئت محبان الحسین (ع)
هیئت محبان الحسین (ع)

هیئت محبان الحسین (ع) بسیج مسجد مسلم بن عقیل (ع) به مناسبت ایام فاطمیه و یادبود شهید ناصر رشوند صادقی در بیت ان شهید برگزار شد.

1394/12/14 19:00
هیئت محبان الحسین (ع)
هیئت محبان الحسین (ع)

هیئت محبان الحسین (ع) بسیج مسجد مسلم بن عقیل (ع) به مناسبت ایام فاطمیه و یادبود شهید ناصر رشوند صادقی در بیت ان شهید برگزار شد.

1394/12/14 19:00