پایگاه مقاومت بسیج شهید نظری
 
شنبه 24 آذر 1397 -

رای به سایت :
187
محبوب

محمد رضا شهبازی

تاریخ شهادت:  1376-04-19
محل شهادت:  فکه