پایگاه مقاومت بسیج شهید نظری
 
دوشنبه 02 مهر 1397 -

رای به سایت :
187
محبوب

محمد رضا شهبازی

تاریخ شهادت:  1376-04-19
محل شهادت:  فکه