پایگاه مقاومت بسیج شهید نظری
 
سه شنبه 28 اسفند 1397 -

رای به سایت :
188
محبوب

محمد رضا شهبازی

تاریخ شهادت:  1376-04-19
محل شهادت:  فکه