پایگاه مقاومت بسیج سیدالشهدا (ع)
 
پنجشنبه 27 مهر 1396 -

رای به سایت :
32
محبوب
شهدای پایگاه
پایگاه مقاومت بسیج سیدالشهدا (ع)
توضيحات : پایگاه 18 سیدالشهدامجموعه ای حرفه ای وفعال
معرفی پایگاه
چندرسانه ای
اخبار صالحین
گذشته
کارشکنی طرف های غربی در برجام کارشکنی طرف های غربی در برجام
مصاحبه با برادر بسیجی حسین بختیاری
آموزش دفاع شخصی حلقه صالحین نوجوانان-پایگاه18سیدالشهدا آموزش دفاع شخصی حلقه صالحین...
آموزش دفاع شخصی حلقه صالحین...
شامگاه-پایگاه18سیدالشهدا شامگاه-پایگاه18سیدالشهدا
شامگاه-پایگاه18سیدالشهدا
حال و آینده
فعالیت های پایگاه