تاریخ : جمعه 18 آبان 15:30
کد خبر : 714417
سرویس خبری : پوستر
 

برنامه های مسجد المهدی {عج} در ماه های محرم و صفر

پوستر /

برنامه های مسجد المهدی {عج} در ماه های محرم و صفر

برنامه های مسجد المهدی {عج} در ایام ماه های محرم و صفر از نماز مغرب و عشاء برقرار می باشد .سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ