پایگاه مقاومت بسیج شهید شکرآبی
 
سه شنبه 01 آبان 1397 -

رای به سایت :
1948
محبوب

اختتامیه کلاس های حلقه های صالحین
اختتامیه کلاس های حلقه های صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 06 ارديبهشت 1397 - 10:00

اختتامیه کلاس های حلقه های صالحین پایگاه 19 شهید شکرآبی برگزار شد .

حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› دوشنبه 16 بهمن 1396 - 10:18

حلقه های صالحین جوانان و نوجوانان در مسجد امام علی(ع) برگزار شد .

حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› سه شنبه 26 دي 1396 - 09:49

حلقه های صالحین جوانان و نوجوانان در مسجد امام علی(ع) برگزار شد .

حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› سه شنبه 05 دي 1396 - 23:09

حلقه های صالحین جوانان و نوجوانان در مسجد امام علی(ع) برگزار شد .

کارگاه علمی نوجوانان
کارگاه علمی نوجوانان
    تاریخ› یکشنبه 03 دي 1396 - 11:39

کارگاه علمی پژوهشی نوجوانان برگزار گردید .

حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› سه شنبه 28 آذر 1396 - 10:58

حلقه های صالحین جوانان و نوجوانان در مسجد امام علی(ع) برگزار شد .

کارگاه علمی نوجوانان
کارگاه علمی نوجوانان
    تاریخ› شنبه 25 آذر 1396 - 20:06

کارگاه علمی پژوهشی نوجوانان برگزار گردید .

حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› دوشنبه 20 آذر 1396 - 19:33

حلقه های صالحین جوانان و نوجوانان در مسجد امام علی(ع) برگزار شد .

حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
حلقه های صالحین نوجوانان و جوانان
    تاریخ› سه شنبه 09 آبان 1396 - 10:17

حلقه های صالحین جوانان و نوجوانان در مسجد امام علی(ع) برگزار شد .

بازدید مسئول طرح شهید بهنام محمدی از پایگاه شهید شکرآبی
بازدید مسئول طرح شهید بهنام محمدی از پایگاه شهید شکرآبی
    تاریخ› دوشنبه 01 آبان 1396 - 11:37

مسئول طرح شهید بهنام محمدی از پایگاه شهید شکرآبی بازدید کردند .

حلقه صالحین جوانان
حلقه صالحین جوانان
    تاریخ› جمعه 21 مهر 1396 - 17:26

پیامبر اکرم(ص) میفرمایند:در ترازوی اعمال چیزی سنگین تر از اخلاق نیکو نیست.

حلقه صالحین جوانان
حلقه صالحین جوانان
    تاریخ› یکشنبه 19 شهريور 1396 - 10:37

حلقه صالحین جوانان در دفتر پایگاه شهید شکرآبی برگزار شد .

کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
    تاریخ› دوشنبه 23 مرداد 1396 - 11:23

امیرالمومنین(ع) میفرمایند: فرزندم ! تورا به خواندن نماز در اول وقت وصیت می کنم.

حلقه صالحین جوانان
حلقه صالحین جوانان
    تاریخ› دوشنبه 23 مرداد 1396 - 11:05

امام سجاد (ع) میفرمایند:هر که در زندگی راهنمای حکیمی نداشته باشد هلاک می شود.

کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
    تاریخ› دوشنبه 23 مرداد 1396 - 00:04

امیرالمومنین (ع) میفرمایند:خشنودی خداوند در خشنودی پدر و مادر است و خشم خدا در خشم انهاست.

کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
    تاریخ› دوشنبه 02 مرداد 1396 - 10:40

پیامبراکرم(ص)میفرمایند:حق فرزند بر پدر آن است که اسم نیکو بر اونهد و به خوبی تربیتش کند.

کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
    تاریخ› سه شنبه 20 تير 1396 - 10:57

امام علی (ع)میفرمایند:از دوستی با بد کار بپرهیزید که اندک بهایی شما را می فروشد.

کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
    تاریخ› دوشنبه 19 تير 1396 - 10:17

امام صادق(ع)میفرمایند:بهپدرانتان نیکی کنید تا فرزندانتان به شمانیکی کنند.

کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
    تاریخ› شنبه 17 تير 1396 - 11:09

امام صادق (ع)میفرمایند:کسی که با رفیق بد همنشین شود سالم نمی ماند.

کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
کلاس های تابستانی پایگاه شهید شکرآبی
    تاریخ› جمعه 16 تير 1396 - 11:24

پیامبراکرم(ص)میفرمایند:مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش آسوده باشند

1 2 3 4... 9