پایگاه مقاومت بسیج شهید نوری
 
چهارشنبه 29 اسفند 1397 -

رای به سایت :
12
محبوب
کارگاه حکاکی
کارگاه حکاکی

برگزاری دوره آموزشی و کارگاه حکاکی روی چوب ، فلز و اجسام

1397/03/30 06:31
برگزاری کارگاه نجاری
برگزاری کارگاه نجاری

برگزاری کارگاه نجاری : برش ، سوراخ و خراطی در پایگاه بسیج شهید نوری

1397/03/30 06:31
دوره حفظ قرآن
دوره حفظ قرآن

برگزاری جلسات حفظ قرآن کریم در پایگاه شهید نوری

1397/02/23 15:57