پایگاه مقاومت بسیج شهیده زهرا عیوضی
 
دوشنبه 06 خرداد 1398 -

رای به سایت :
469
محبوب

وحیدرضا تاجپور

تاریخ شهادت:  1367-05-05
محل شهادت:  اسلام آبادغرب

وحیدرضاتاجپور

نام:وحیدرضا

نام خانوادگی:تاجپور

نام پدر:علی اصغر

شماره شناسنامه:273

تاریخ تولد:1348/11/09

محل شهادت:اسلام آبادغرب

تاریخ شهادت:1367/05/05