پایگاه مقاومت بسیج شهیده زهرا عیوضی
 
چهارشنبه 29 اسفند 1397 -

رای به سایت :
469
محبوب
فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر مسلیمین جهان مبارک باد
فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر مسلیمین جهان مبارک باد

ای مردم ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است، ماهی است که پیش خدا بهترین ماه است و روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات است.

1397/02/26 20:12
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزارشد
نمایشگاه بین المللی قرآن کریم برگزارشد

نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ازاول ماه مبارک رمضان برگزارشد.

1396/03/15 22:00
خدایا روزی کن که ما اطعام ، طعام کنیم و افطاری دهیم
خدایا روزی کن که ما اطعام ، طعام کنیم و افطاری دهیم

پاداش افطاری دادن به روزه داران در ماه رمضان چیست.

1395/03/27 04:36