پایگاه مقاومت بسیج شهیده زهرا عیوضی
 
شنبه 24 آذر 1397 -

رای به سایت :
469
محبوب
فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر مسلیمین جهان مبارک باد
فرارسیدن ماه مبارک رمضان بر مسلیمین جهان مبارک باد

ای مردم ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به شما رو کرده است، ماهی است که پیش خدا بهترین ماه است و روزهایش بهترین روزها و شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات است.

1397/02/26 20:12