پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
جمعه 03 خرداد 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
توضيحات :
معرفی پایگاه
  • مظلوم کوچه های غریب مدینه ای حسن جان

  • یوم الله۱۳آبان گرامی باد

  • یوم الله۱۳آبان گرامی باد

  • شهیدفهمیده حاصل تربیت صحیح اسلامی است

  • ای غریب شهرمدینه جانم حسن

چندرسانه ای
معرفی وبلاگ
اخبار صالحین
برگزاری حلقه قرآنی
حلقه قرآنی مقاطع ابتدائی در پایگاه شهیده مریم عباسی برگزار
برگزاری حلقه شهید حسین ابراهیمی
حلقه صالحین شهید حسین ابراهیمی (مقطع ابتدائی ) برگزار شد.
برگزاری حلقه صالحین شهید مجید ابراهیمی
حلقه صالحین شهید مجید ابراهیمی (مقطع ابتدائی)برگزار شد.
گذشته
سلام برحضرت محبت سلام برحضرت محبت
وفات جانگدازومظلومانه اشرف مخلوقات خاتم...
 مظلوم کوچه های غریب مدینه ای حسن جان مظلوم کوچه های غریب مدینه ای حسن جان
تاکربلای حسین مانده چندسالی،امادرمدینه کربلایی...
یوم الله۱۳آبان گرامی باد یوم الله۱۳آبان گرامی باد
سیزدهم آبان روزملی مبارزه بااستکبارجهانی گرامی...
حال و آینده
فعالیت های پایگاه