پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
پنجشنبه 04 بهمن 1397 -

رای به سایت :
314
محبوب

برگزاری حلقه قرآنی
برگزاری حلقه قرآنی
    تاریخ› سه شنبه 03 بهمن 1396 - 16:33

حلقه قرآنی مقاطع ابتدائی در پایگاه شهیده مریم عباسی برگزار شد.

برگزاری حلقه شهید حسین ابراهیمی
برگزاری حلقه شهید حسین ابراهیمی
    تاریخ› سه شنبه 03 بهمن 1396 - 16:18

حلقه صالحین شهید حسین ابراهیمی (مقطع ابتدائی ) برگزار شد.

برگزاری حلقه صالحین شهید مجید ابراهیمی
برگزاری حلقه صالحین شهید مجید ابراهیمی
    تاریخ› سه شنبه 03 بهمن 1396 - 15:59

حلقه صالحین شهید مجید ابراهیمی (مقطع ابتدائی)برگزار شد.

برگزاری حلقه شهید سعید باقری
برگزاری حلقه شهید سعید باقری
    تاریخ› سه شنبه 03 بهمن 1396 - 14:50

حلقه شهید سعید باقری ( نوجوانان سطح یک ) برگزارشد.

برگزاری حلقه شهید علی اصغر رسولی
برگزاری حلقه شهید علی اصغر رسولی
    تاریخ› سه شنبه 03 بهمن 1396 - 14:31

حلقه صالحین شهید علی اصغر رسولی (جوانان سطح یک ) برگزار شد.

برگزاری حلقه صالحین شهید محمد منجمی
برگزاری حلقه صالحین شهید محمد منجمی
    تاریخ› سه شنبه 03 بهمن 1396 - 14:23

حلقه صالحین شهید محمد منجمی (نوجوانان سطح دو )برگزار شد.

برگزاری حلقه صالحین مقطع ابتدایی
برگزاری حلقه صالحین مقطع ابتدایی
    تاریخ› یکشنبه 26 آذر 1396 - 01:04

جلسه صالحین مقطع ابتدایی حلقه شهید مجید ابراهیمی درپایگاه شهیده مریم عباسی برگزارگردید.

مسابقه ورزشی دارت
مسابقه ورزشی دارت
    تاریخ› شنبه 11 آذر 1396 - 15:22

مسابقه ورزشی دارت ویژه مقاطع ابتدائی و راهنمائی برگزار شد.

مسابقه کتاب خوانی مقطع ابتدائی
مسابقه کتاب خوانی مقطع ابتدائی
    تاریخ› چهارشنبه 08 آذر 1396 - 23:19

مسابقه کتاب خوانی ویژه مقطع ابتدائی برگزارشد.

طرح دوستی با قرآن مقطع ابتدائی
طرح دوستی با قرآن مقطع ابتدائی
    تاریخ› چهارشنبه 08 آذر 1396 - 23:10

طرح دوستی با قرآن ویژه مقطع ابتدائی برگزار شد.

حلقه قرآنی شهید حسین ابراهیمی (مقطع راهنمایی)
حلقه قرآنی شهید حسین ابراهیمی (مقطع راهنمایی)
    تاریخ› یکشنبه 14 آبان 1396 - 23:43

حلقه قرآنی شهید حسین ابراهیمی (مقطع راهنمایی) برگزارشد

دوره آموزشی شهید حججی
دوره آموزشی شهید حججی
    تاریخ› پنجشنبه 16 شهريور 1396 - 06:55

دوره آموزشی شهید حججی ویژه فرماندهان، سرگروه ها و مربیان صالحین برگزار گردید.

حلقه صالحین شهید سعید باقری
حلقه صالحین شهید سعید باقری
    تاریخ› دوشنبه 06 شهريور 1396 - 02:46

حلقه صالحین شهید سعید باقری در پایگاه شهیده مریم عباسی برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهید مجید ابراهیمی
برگزاری حلقه صالحین شهید مجید ابراهیمی
    تاریخ› دوشنبه 06 شهريور 1396 - 02:24

حلقه صالحین شهید مجید ابراهیمی در پایگاه شهیده مریم عباسی برگزار گردید.

برگزاری حلقه صالحین شهید مجید ابراهیمی
برگزاری حلقه صالحین شهید مجید ابراهیمی
    تاریخ› چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 20:56

حلقه صالحین شهید مجید ابراهیمی رده سنی کودکان برگزار گردید.

برگزاری حلقه شهید عربعلی قلی پور
برگزاری حلقه شهید عربعلی قلی پور
    تاریخ› چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 20:37

حلقه صالحین شهید عربعلی قلی پور رده سنی پیشکسوتان در پایگاه شهیده مریم عباسی برگزار شد.

برگزاری حلقه شهیده سهیلا صارمی
برگزاری حلقه شهیده سهیلا صارمی
    تاریخ› چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 19:21

حلقه صالحین شهیده سهیلا صارمی رده سنی پیشکسوتان در پایگاه شهیده مریم عباسی برگزار گردید.

برگزاری جلسه سرگروههای با مربی صالحین
برگزاری جلسه سرگروههای با مربی صالحین
    تاریخ› چهارشنبه 25 مرداد 1396 - 18:06

جلسه سرگروه های و مربی صالحین درپایگاه شهیده مریم عباسی برگزار شد.

محفل انس باقرآن
محفل انس باقرآن
    تاریخ› دوشنبه 22 خرداد 1396 - 22:06

محفل انس باقرآن ویژه مقطع ابتدائی و راهنمائی درپایگاه شهیده مریم عباسی برگزارشد.

برنامه مولودی وضیافت افطاری ویژه مقطع ابتدائی و راهنمائی
برنامه مولودی وضیافت افطاری ویژه مقطع ابتدائی و راهنمائی
    تاریخ› دوشنبه 22 خرداد 1396 - 21:43

برنامه مولودی و ضیافت افطاری ویزه مقطع ابتدائی و راهنمائی درپایگاه شهیده مریم عباسی برگزارمی گردد. ضیافت افطاری ویژه حلقه شهید مجیدابراهیمی وحلقه شهید سعید باقری با اجرای مداحی توسط یکی ازمتربیان مقطع راهنمایی درپایگاه شهیده مریم عباسی برگزارگردید.درپایان هدایایی به شرکت کنندگان داده شد.

1 2 3