پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
4
محبوب  
رای به خبر :
۷ مهرروزآتش نشانی وخدمات ایمنی گرامی باد
۷ مهرروزآتش نشانی وخدمات ایمنی گرامی باد

آتش نشانی شغل نیست عشق است.
calendar
تاریخ : 1397/07/10 - 14:03

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه 312 طوبی ناحیه شهید محلاتی، سوختی تاخانه ی مارانسوزاندغمی،روز ۷ مهر۱۳۵۹ صدای غرش هواپیماهای دشمن درآسمان آبادان پیچیدوبعدچندانفجارکه پالایشگاه راپرازدودوآتش کرد.آتش نشان ها،خیلی زودبه رزمگاهشان آمدند.مبارزه باآتش آغازشده بودکه هواپیمای بعثی دوباره ازراه رسیدوپالایشگاه رابمباران کرد.دراین حادثه تعدادی ازآتش نشان های شجاع کشورمان جانشان راتقدیم پروردگارشان کردند.سال ها بعدبه یادآن فداکاری بزرگ روزهفتم مهرماه راروزآتش نشانی نام گذاشتندتابهانه ای باشدبرای تقدیرازمردانی که نامشان با ایثار واز خودگذشتگی گره خورده است. آتش نشانان شجاع وباغیرت کشورم ایران ازاین روزهای تلخ فراوان داشته اند.که هرکدام می تواندبهانه بزرگداشتی باشد.خاطره تلخ پلاسکو وآن ۱۶ فرشته نجات که جانشان را فدای جان ومال مردمشان کردندرایادمان نرفته است.صدهاشهیدآتش نشان دوران جنگ وبعدازآن رافراموش نخواهیم کرد.شهیدامیدعباسی عزیز رایادمان هست که ماسکش رابه ریحانه ۱۰ ساله بخشیدوخودش پرکشید.پیامبرمهربان می فرمایند:من ردعن قوم من المسلمین عادیه ماء اوناروجبت له الجنه:کسی که گروهی ازمسلمانان رااز خطرسیل یا آتش سوزی نجات دهد،بهشت براوواجب می شود.این روز رابه مردان بهشتی ایران زمین تبریک می گوییم.


روز آتش نشانی
روز آتش نشانی
روز آتش نشان
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط