پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
7
محبوب  
رای به خبر :
۱۵ مهرماه روزملی روستاییان وعشایرباصفاست
۱۵ مهرماه روزملی روستاییان وعشایرباصفاست

بی گمان پای چپرهاشان جای پای خداست.
calendar
تاریخ : 1397/07/15 - 14:26

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه 312 طوبی ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،۱۵ مهرماه روز ملی روستاییان وعشایرباصفاست.بی گمان پای چپرهاشان جای پای خداست.خانه تقویم درروزپانزدهم مهرماه میزبان روستاییان وعشایرباصفاست.مردان وزنان غیرتمندی که واژه اراده رابازخم دستان زحمتکش وچروک چهره آفتاب سوخته شان مغا می کنند.مردمانی سخت کوش که آستین همت بالازده اندتابرکت دام وزمین راازخزانه فصل خدابجویند.امام صادق علیه السلام دروصفشان فرمود:الزارعون کنوزالله فی ارضه ،ومافی الاعمال شی ء احب الی اللهمن الزارعه(کشاورزان گنج های خدادرزمین اوینددرمیان کارهاهیچ کاری نزدخداوندمحبوب ترازکشاورزی نیست.) وحاصل این تلاش صادقانه پاک ترین روزیهاست،رزقی که خداوندبرای بندگان پاکش می پسندد.امام صادق علیه السلام فرمود:ان الله جعل ارزاق انبیائه فی الزرع والضرع،خداوندروزی پیامبران خودرادرکشاورزی ودامداری قرارداد.اقتصادباقدرت دستان روستاییان مقاوم می شودواستقلال درآغوش زمینشان جان می گیرد.برکت سفره ها درحرکت دستان پرتلاش پس قدردانشان باشیم ونگاهبان دست رنجشان چه گوارا این آب!چه زلال این رود!مردم بالادست،چه صفایی دارند!چشمههاشان جوشان ،گاوهاشان شیرافشان باد!من ندیدم دهشان،بی گمان پای چپرهاشان جاپای خداست.۱۵ مهرماه روز روستاییان و ملی گرامی باد.


۱۵ مهرماه روز ملی عشایر وروستا
روز ملی عشایروروستا
روزملی عشایروروستا
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط