پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
3
محبوب  
رای به خبر :
غذانعمتی برای همه بشریت
غذانعمتی برای همه بشریت

غذاوآب ازنیازهای اولیه هرانسان است.
calendar
تاریخ : 1397/07/25 - 23:09

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه ۳۱۲ طوبی ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،غذا،نعمتی برای همه بشریت است.غذاوآب ازنیازهای اولیه هرانسان،وازباارزش ترین نعمت هایی هستندکه پروردگارعالم برای اطعام بندگان خودآفریده است.درباره ی ادای احترام وشکرگزاری این نعمت توصیه های فراوانی درکتب آسمانی وازسوی بزرگان حکمت ودین آمده است.جهان سرشارازمنابع غذایی است وپروردگارعادل،هرگزدوست نداردانسانیگرسنه بماند.پس چراطبق آمارسازمان فائو(سازمان جهانی غذا)حداقل ۷۵۰میلیون نفردرجهان گرسنه اند؟چرادرهرسال حدود۲/۵میلیون کودک جان خودرادراثرگرسنگی ازدست می دهند؟چرا۶۶میلیون کودک،هرروزگرسنه به مدرسه می روند؟ناخودآگاه به یادانیمیشنی افتادم که چندوقت پیش دیده بودم.انیمیشنی که چندفردلاغروگرسنه رانشان می دادکه تلاش می کردندباقاشق هایی بیشازاندازه بزرگ غذابخورند.اماپسازمدتی متوجه می شوندکه تنهاراه ازبین رفتن گرسنگی شان،این است که باکمک یکدیگراین کارراانجام دهند،امروزبیست وچهارم مهر(۱۶ اکتبر)سال روز تاسیس سازمان جهانی غذا(فائو)وروزجهانی غذاست.


روزجهانی غذا
روزجهانی غذا
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط