پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
4
محبوب  
رای به خبر :
اربعین حسینی درکربلامصداقی ازاهمیت قیام امام حسین(ع)است
اربعین حسینی درکربلامصداقی ازاهمیت قیام امام حسین(ع)است

اربعین تجلی عشق مسلمانان به سروروسالارشهیدان امام حسین(ع)است.
calendar
تاریخ : 1397/08/08 - 22:47

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه 312 طوبی ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی،اربعین حسینی درکربلامصداقی ازاهمیت قیام امام حسین(ع)است.اربعین تجلی عشق مسلمانان به سرور وسالارشهیدان امام حسین(ع)است.عشقی که میلیون هانفرازعاشقان مکتب حسین راباپای پیاده راهی دیارعشق میکندتاحماسه ای دیگردرتاریخ رقم بزنند.درچندسالی که حضورمیلیونی مردم درپیاده روی اربعین پررنگ ترشده،به راحتی میتوان به محبوبیت امام حسین(ع)درمیان مردم پی برد. پیاده روی اربعین حسینی بزرگترین اجتماع درجهان اسلام به حساب می آید.امام صادق(ع)درباره ثواب زیارت امام حسین(ع)باپای پیاده می فرماید:کسی که باپای پیاده به زیارت امام حسین(ع)برود،خداوندبه هرقدمی که برمی داردیک حسنه برایش نوشته ویک گناه ازاومحومی فرمایدویک درجه مرتبه اش رابالا می برد.وقتی به زیارت رفت،حق تعالی دوفرشته راموکل اومی فرماید:که آنچه خیرازدهان اوخارج می شود رانوشته وآنچه شووبداست راننویسندووقتی برگشت بااووداع کرده وبه وی می گویند:ای ولی خداگناهانت آمرزیده شدوتوازافرادحزب خداوحزب رسول اووحزب اهل بیت رسولش هستی،به خداقسم!هرگزتوآتش رابه چشم نخواهی دیدوآتش نیزهرگزتورانخواهددیدوتوراطعمه خودنخواهدکرد.مقام معظم رهبری درباره اهمیت پاسداشت وبزرگداشت روزاربعین حسینی چنین بیان کرده اند:شروع جاذبه مغناطیسی حسینی درروزاربعین است،جابربن عبدالله راازمدینه بلندمی کندوبه کربلا می کشند،این همان مغناطیسی است که امروزهم باگذشت قرن های متمادی دردل من وشما هست.فرارسیدن اربعین حسینی برتمام عاشقانه آن امام تسلیت باد.


پیاده روی اربعین حسینی
اربعین حسینی
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط