پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
یکشنبه 29 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
4
محبوب  
رای به خبر :
شهیدفهمیده حاصل تربیت صحیح اسلامی است
شهیدفهمیده حاصل تربیت صحیح اسلامی است

هشتم آبان سالروزشهادت حسین فهمیده وروزنوجوان وبسیج دانش آموزی گرامی باد.
calendar
تاریخ : 1397/08/09 - 22:55

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه 312 طوبی ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،آسمانیان،تماشاگرستاره های نورانی ودرخشان زمین اند.همان گونه که ستاره های آسمان براهل زمین جلوه گری میکنند،انسان هایی نیزروی کره خاکی ،همانندستاره،اهل آسمان رابه تسبیح خداوندواداشته،آنان راازاعتراض به آفرینش انسان شرمسارمیکنند.خداوندنیزبرآنان مباهات کرده،برآفرینش چنین خلیفه ای درزمین افتخارمیکند.یکی ازاین ستاره های به ظاهرکوچک،ولی بسیارپورنوروحیرت انگیز،شهیدنوجوان،محمدحسین فهمیده است که نامش نامیراویادش تاابدیت جاودانه است؛نوجوانی که همه هستی خودرادرراه خداهدیه کرد.رهبرماآن طفل ۱۳ساله ای است که باقلب کوچک خودکه ارزشش ازصدها زبان وقلم مابزرگتراست.بانارنجک خودرازیرتانک دشمن انداخت وآن رامنهدم نمودوخودنیزشربت شهادت نوشید.محمدحسین فهمیده ،فرزندمحمدتقی درسال ۱۳۴۶درخانواده ای مذهبی درمحله پامنارشهرقم چشم به جهان گشود.۸ آبان سالروزشهادت اسوه دانش آموزان شهیدفهمیده ،روزبسیج دانش آموزی است.هشتمین روزآبان ماه،سالروزشهادت اسوه دانش آموزان انقلاب اسلامی،شهید((محمدحسین فهمیده))به عنوان روزبسیج دانش آموزی تعیین شده است .همچنین به منظورجذب ،آموزش وسازمان دهی دانش آموزان مدارس کشوروایجادآمادگی دفاعی همه جانبه ازانقلاب اسلامی وگسترش فرهنگ تفکربسیجی ،نهادی به نام ((سازمان بسیج دانش آموزی))توسط نیروی مقاومت بسیج سپاه،باهماهنگی وپشتیبانی وزارت آموزش وپرورش تشکیل گردید.هشتم آبان،سالروزشهادت قهرمان نوجوان جبهه حق دربرابرباطل ،شهیدمحمدحسین فهمیده است.اونوجوانی ایرانی،مسلمان ،دینداری ودین باوربود.نام فهمیده درتاریخ،به همراه نام همه قهرمانان مبارزوخستگی ناپذیرمیان ملتهاودرشمارشهیدان نام آشنا،چون شهیدان والامقام دشت خونین کربلا ثبت گردید.شهیدفهمیده،ازافتخارآفرینان ملی وهمیشگی این سرزمین به شمارمی آید.ازاین رو،به مناسبت یادکردیکی ازافتخارآفرینان درتقویم سالانه ،((روزنوجوان))رابه اواختصاص دادند.


شهادت حسین فهمیده
شهادت حسین فهمیده
شهادت حسین فهمیده
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط