پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
1
محبوب  
رای به خبر :
 مظلوم کوچه های غریب مدینه ای حسن جان
مظلوم کوچه های غریب مدینه ای حسن جان

تاکربلای حسین مانده چندسالی،امادرمدینه کربلایی دیگربرپاشده است.
calendar
تاریخ : 1397/08/16 - 15:01

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه 312 ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،مظلوم کوچه های غریب مدینه ای حسن جان،تاکربلای حسین مانده چندسالی،امادرمدینه کربلایی دیگربرپاشده است.خیانتهادرکاراست وسرداری تنهامانده،خون هاریخته می شود،نه درصحراکه درتشت تنهایی سردار.کم ازکربلانیست غوغایی که دردلش برپاست.زخم زبان نامردمان بی معرفت چون شمشیربردلش فرودمی آیدواین پاره های جگرکه می بینی پیش درآمدسرهای بریده کربلاست.تنهایی سردارجان می دهددرقلب قتلگاه.حالا یک بدن مانده برزمین وبرجای هربوسه رسول الله یک تیرنشسته.عجیب نیست.شهری که فاطمه راگم کردباحسن چه خواهدکرد.بقیع آغوش می گشایدبرای حسن غریب نوازاست این خاک.گرچه خاکی ست،ولی مرقداوکعبه ماست نام آن گرچه بقیع است،ولی عرش خداست.حرم کرب وبلا،جلوه بیت الحسن است،حسنیه است به هرجاکه حسینیه به پاست،خایع هرکه حسینی ست یقیناحسنی ست،که حسین بن علی هم،حسن دوم ماست.سالروزشهادت امام حسن مجتبی(ع)تسلیت باد.


سالروزشهادت امام حسن مجتبی (ع)
شهادت امام حسن مجتبی(ع)
شهادت امام حسن مجتبی
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط