پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
1
محبوب  
رای به خبر :
سلام برحضرت محبت
سلام برحضرت محبت

وفات جانگدازومظلومانه اشرف مخلوقات خاتم الانبیاء محمدبن عبدالله(ص)تسلیت باد.
calendar
تاریخ : 1397/08/17 - 18:17

به گزارش قسم ازپایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی حوزه ۳۱۲طوبی ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،وفات جانگدازومظلومانه اشرف مخلوقات خاتم الانبیاءمحمدبن عبدالله(ص)در۲۸صفرسال۱۱هجری درسن ۶۳سالگی بوده است.رسول گرامی واهل بیت وی،مظهرتام اسماءالهی وآیینه تمام نمای صفات جمال وجلال حق اند.آنان،پیشوایان بشربه سوی فضایل وارزش های متعالی انسانی والهی اندوآشنایی باابعادگوناگون شخصیت وزندگی این رهبران الهی،بهترین توشه سالکان راه حقیقت وپاکبازان طریق سعادت وکمال است.سلام برحضرت محبت،گفتم محمد،گفت بگومحبت.سرچشمه اینجاست.بوسه مادرصلوات است.دست نوازش برسریتیم صلوات دوم است.وسومین راتوخودت انتخاب کن هرچه باشدازجنس محبت.محمدامروزپرکشیداماجایش پیش توخالی نیست.اوهمینجاتوی دلت ماندگارشد.نشان به آن نشان که برادرت رابامحبت درآغوش گرفتی،دست مادرت رابوسیدی.دخترت رابوییدی،محبت که آمددیگرجای محمدخالی نیست.اربعین که حرم راازدوردیدی گریه کردی ودربقیع که حرم راندیدی وبازهم گریه کردی آن اشکهاهم ازمحبت بود،آن اشکهاهم صلوات بود.صلوات محمدی پسند.حالاهم وقتش شده که دیگرزیارت پیامبرراازراه دورنخوانی.ازنزدیکبخوان.حرم همینجاست توی دلت،جایی که پرازمحبت است.تشبیه وصف روی توکارخیال نیست آیینه وجودخدارامثال نیست.مارامحبت نبوی روسپیدکردرویش سیاه هرکه غلام بلال نیست.


وفات حضرت محمد(ص)
وفات حضرت محمد(ص)
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط