پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
 
سه شنبه 31 ارديبهشت 1398 -

رای به سایت :
314
محبوب
صفحه نخست ›› سایر محتوای فرهنگی ›› حوزه 312 طوبی ›› پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی
12
محبوب  
رای به خبر :
حجاب زینت زن است
حجاب زینت زن است

حجاب انسان را در مسیر عشق به خداوند قرار میدهد
calendar
تاریخ : 1397/02/25 - 14:07

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهیده مریم عباسی  حوزه 312 طوبی  ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ،حجاب بر دو نوع است،حجاب ظاهری وحجاب باطنی حقیقت امراین است که حجاب و عفت از همان دل پاک سرچشمه میگیردوپرواضع است که انسان علاوه برحجاب وعفت ظاهری حجاب و عفت باطنی هم دارد.بین حجاب و پوشش ظاهری وعفت وبازداری باطنی انسان،تاثیر وتاثر متقابل است.نوع حجاب و همچنین عفت درونی باحجاب ظاهری رابطه ای تنگاتنگ دارد،چرا که هرچه عفت درونی یک انسان بیشتر شود درحجاب ظاهری او تاثیرمی گذارد.


حجاب زینت زن است
انتهای پیام /
کدخبرنگار: 17834
سمیه اسدیمطالب مرتبط