پایگاه مقاومت بسیج شهیده مهدیه کربلایی هادی
 
پنجشنبه 04 بهمن 1397 -

رای به سایت :
659
محبوب
معرفی پایگاه : شهید مهدیه کربلایی هادی

توضيحات:  شهید مهدیه کربلایی هادی در سن کودکی در دومین بهار زندگیش، پی بمباران هوایی دشمن بعثی به همراه مادر فداکارش، شهید الهه توتونچی به شهادت رسید.
<p> مهدیه در سال 1357 همزمان با تولد انقلاب اسلامی، در شمیران متولد شد و در سال 1359 پرواز به سوی دوست را آغاز کرد.</p> <p> بر این باوریم که آنگاه که فرزندی در آغوش مادرش آرمیده، لحظه بیداری است و هوشیاری تن، در چنین لحظلاتی به تمامی وجود تمنای وصال دارد و پرواز، بدین گونه ره یافتن به دیار دوست، پاداشی است که به آنان ارزانی شد.</p> <p style="text-align: center;"> کودکی سوخت در آتش به فغان هیچ نگفت</p> <p style="text-align: center;"> مادری ساخت به اندوه نهان، هیچ نگفت</p> <p style="text-align: center;"> *******</p> <p style="text-align: center;"> پدر پیر شهیدی، که به عشق ایمان داشت</p> <p style="text-align: center;"> سوخت از داغ فرزندان جوان هیچ نگفت</p> <p style="text-align: center;"> *******</p> <p style="text-align: center;"> دختر کوچک همسایه ما پر زد و رفت</p> <p style="text-align: center;"> دل آیینه شکست و کس از آن هیچ نگفت</p> <p style="text-align: center;"> *******</p> <p style="text-align: center;"> می توان گوشه ای از داغ مرا شرح نداد</p> <p style="text-align: center;"> ولی از این همه هرگز نتوان هیچ نگفت</p>