تاریخ : چهارشنبه 22 فروردين 16:31
کد خبر : 677288
سرویس خبری : سایر محتوای فرهنگی
 

عالم برزخ، حد فاصل دنیا و حشر است

قسمت سیزدهم معاد شناسی:

عالم برزخ، حد فاصل دنیا و حشر است

تحول روح انسان با مرگ و در جریان گذر از برزخ، آماده حضور در روز قیامت می شود.

به گزارش قسم از پایگاه مقاومت بسیج شهیده مهدیه کربلایی هادی  حوزه 312 طوبی  ناحیه مقاومت بسیج شهید محلاتی ، در بخش سیزدهم از دفتر دوم معاد شناسی استاد سالکان مرحوم آیت الله محمد شجاعی، چگونگی نظام برزخی و تفاوت آن با عوالم دیگر را بیان می کنیم.

عوالم هستی، از جهت نزدیکی به ذات مقدس حق، به سه دسته تقسیم و عبارت از: عالم تجرد، عالم مثال و عالم ناسوت است، عالم تجرد مربوط به نظام حشر یا قیامت است که خود دارای عوالمی می باشد که برخی برتر از دیگری و نشأت گرفته از یکدیگر و نزدیک ترین عالمT به پروردگار می باشد.

عالم جسم یا ناسوت که زندگی همین دنیا است، دورترین نظام از حضرت حق است  و عالم برزخ که حد فاصل بین عوالم تجرد و دنیا و از نظر حواس مادی ما نامرئی است، اگرحجاب مادی در همین دنیا از مقابل انسان(مانند انبیاء و اولیاء) برداشته شود، برزخ، می تواند قابل مشاهده شود، سوره تکاثر دلیل بر اثبات این موضوع است.

این عوالم در هستی همه، جلوه های اسمای الهی هستند، هر یک از نظام ها و عوالم، دارای احکام و قوانین ویژه خود و موجودات و از جمله انسان باید برای ورود به هر عالم احکام و آثاری را از دست بدهد و احکام و آثار جدیدی را کسب کرده و آمادگی پذیرش قوانین نظام ها را بدست آورد.

بنابراین مرگ در این سیر و قوس صعودی برای جدا شدن بدن مادی از روح و از دست دادن آثار و قوانین مادی  و ورود به برزخ، لازم و ضرورری است، عبارت " آتشی که هر صبح و شام در عالم برزخ(بر آل فرعون) تا ساعت فرا رسیدن قیامت عرضه می شود" در آیات 45 و 46 سوره غافر، نشان می دهد قوانین عالم برزخ متفاوت از قیامت است، زیرا در قیامت صبح و شام وجود ندارد ، همچنین پاداش و عذاب برزخی، صورت نازله ی بهشت و جهنم عالم حشر است.

در بخش بعدی به بیان بدن برزخی یا قالب مثالی می پردا زیم و در خاتمه بار دیگر یادآوری می کنیم که اگر می خواهید مراتب و مراحل سیر صعودی به سوی حق را درست پیموده و از آثار پاداش و بهشت برزخی بهره مند گردید، انسانیت گمشده خویش را در تربیت نفس، توسط اسماء الهی جستجو کنید.سامانه متمرکز فضای مجازی سپاه تهران بزرگ