پایگاه مقاومت بسیج انسیه
 
پنجشنبه 04 بهمن 1397 -

رای به سایت :
79
محبوب

برگزاری  سفره صلوات
برگزاری سفره صلوات
    تاریخ› سه شنبه 03 بهمن 1396 - 13:15

برگزاری سفره صلوات به نیت سلامتی رهبر عزیز

برگزاری حلقه صالحین
برگزاری حلقه صالحین
    تاریخ› جمعه 08 دي 1396 - 20:10

برگزاری حلقه صالحین

برگراری حلقه صالحین
برگراری حلقه صالحین
    تاریخ› پنجشنبه 09 بهمن 1393 - 21:25

روز چهارشنبه در تاریخ 1393/11/8در پایگاه انسیه حلقه صالحین خواهران بسیجی برگزار شد.