پایگاه مقاومت بسیج نجمیه
 
پنجشنبه 02 اسفند 1397 -

رای به سایت :
839
محبوب

پاسدار شهید سید جعفر حسینی کاشانی

تاریخ شهادت:  1367-05-16
محل شهادت:  سقز