پایگاه مقاومت بسیج نجمیه
 
سه شنبه 01 خرداد 1397 -

رای به سایت :
823
محبوب

پاسدار شهید سید جعفر حسینی کاشانی

تاریخ شهادت:  1367-05-16
محل شهادت:  سقز