پایگاه مقاومت بسیج نجمیه
 
دوشنبه 30 بهمن 1396 -

رای به سایت :
818
محبوب

پاسدار شهید سید جعفر حسینی کاشانی

تاریخ شهادت:  1367-05-16
محل شهادت:  سقز