قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج نجمیه
 
چهارشنبه 31 مرداد 1397 -

رای به سایت :
833
محبوب

پاسدار شهید سید جعفر حسینی کاشانی

تاریخ شهادت:  1367-05-16
محل شهادت:  سقز