پایگاه مقاومت بسیج نجمیه
 
دوشنبه 30 بهمن 1396 -

رای به سایت :
818
محبوب

شهید محمود ناظم الحسینی

تاریخ شهادت:  1361-02-16
محل شهادت:  اهواز