قسم |
   
پایگاه مقاومت بسیج نجمیه
 
چهارشنبه 31 مرداد 1397 -

رای به سایت :
833
محبوب

شهید محمود ناظم الحسینی

تاریخ شهادت:  1361-02-16
محل شهادت:  اهواز