پایگاه مقاومت بسیج نجمیه
 
سه شنبه 22 آبان 1397 -

رای به سایت :
837
محبوب

شهید محمود ناظم الحسینی

تاریخ شهادت:  1361-02-16
محل شهادت:  اهواز