پایگاه مقاومت بسیج نجمیه
 
سه شنبه 01 خرداد 1397 -

رای به سایت :
823
محبوب

شهید محمود ناظم الحسینی

تاریخ شهادت:  1361-02-16
محل شهادت:  اهواز