پایگاه مقاومت بسیج نجمیه
 
پنجشنبه 02 اسفند 1397 -

رای به سایت :
839
محبوب

شهید محمود ناظم الحسینی

تاریخ شهادت:  1361-02-16
محل شهادت:  اهواز